Ortaklık Programı

İşbu sözleşme, www.acikliyorum.com (bundan böyle Site/Organizatör olarak anılacaktır)  ile Türkiye’de mukim https://acikliyorum.com/ortaklik-programi-anlasmasi ağ adresinde hareket eden İnternet kullanıcısı (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

İşbu sözleşmede yer alan kullanıcı, Türk Ticaret Kanunu’na göre kayıtlı bir tüzel kişiliktir ve https://acikliyorum.com/ortaklik-programi-anlasmasi ağ adresinde yayınlanan teklifi onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. Terimler ve tanımlar
1.1. Ortaklık programına katılımla ilgili bu sözleşmede, metin doğrudan aksini ima etmedikçe, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:
"Site" - acikliyorum.com adresinde barındırılan Web sitesi.
"Aktif Hesap" - Son 30 (otuz) takvim günü içinde Sitede en az 3 Para Kazanmaya Onaylı İnceleme yayınlayan Kullanıcının Hesabı.
"Gözden Geçirme" - Kullanıcının Ürün veya hizmet hakkındaki görüşünü içeren incelemeler, www.acikliyorum.com ‘un kurallarına uygun olarak “Kullanıcı” tarafından oluşturulan inceleme ve fotoğraf çalışmaları da dahil olmak üzere, yaptığı incelemelerin onay sürecidir.
"Ürün" - Kullanıcının İnceleme oluşturduğu bir ürün, hizmet, şirket, yer (turistik destinasyon), İnternet üzerindeki web sitesi veya diğer benzer ürünler.
"Program" - Bağlı kuruluş programına katılım için bu anlaşma düzenlenmiştir.
"Görüntüle" - Sitenin bir sayfasını İnceleme ile ziyaret etmek.
1.2. Program metninde bulunan diğer tüm terimler ve tanımlar, Türkiye'deki yürürlükteki ticaret mevzuatına. Anlaşmaya ve İnternette geçerli olan ilgili terimlerin yorumlanmasına ilişkin olağan kurallara uygun olarak Taraflarca yorumlanır.
1.3. Programın başlıkları (makaleleri) yalnızca Program metninin kullanım kolaylığına yöneliktir ve gerçek anlamda hiçbir yasal anlamı yoktur.
2. Programın Sonuçlandırılması Prosedürü
2.1. Program metni, www.acikliyorum.com/ortaklik-programi-anlasmasi ağ adresinde sürekli olarak yayınlanır, tüm gerekli koşulları içerir ve Türk mevzuatına uygun bir halka arzdır.
2.2. Teklifin uygun şekilde kabul edilmesi, Kullanıcı tarafından aşağıdaki eylemlerin tutarlı bir şekilde uygulanması olarak kabul edilir:
2.2.1. Program şartlarına aşinalık ve Siteye kayıt;
2.2.2. Sitedeki "İncelemenizi ekleyin" düğmesini veya Kişisel Hesaptaki "İnceleme yazın" düğmesini tıklayın.
2.3. Programın 2.2 maddesinde belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiği andan itibaren teklif kabul edilmiş sayılır ve Program koşulları Kullanıcı için bağlayıcıdır.
2.4. Organizatör, Programın şartlarını istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Bu nedenle kullanıcı, her yeni İncelemeyi yayınlamadan önce Programı tanımak ve incelemek zorundadır; yeni bir İncelemenin yayınlanması, Kullanıcının yeni şartlarını kabul ettiği anlamına gelecektir. Kullanıcı, Programın yeni şartlarını kabul etmezse, yeni İncelemeler yayınlama hakkı ve işbu incelemelerden kazanç elde etme hakkı yoktur.
3. Programın Konusu
3.1. Ortaklık Programının amacı, kullanıcıları çekmek ve web sitesi trafiğini artırmaktır.
3.2. Kullanıcı, Programın 4. bölümünde belirtilen Düzenleyici gereksinimlerine uygun olarak bir İnceleme oluşturur ve Düzenleyici, Programın koşullarına uygun olarak Kullanıcıya bir ücret öder.

4. İptal Koşulları

4.1. İnceleme, İncelemenin hazırlandığı sırada piyasada bulunan ve toplu tüketiciye sunulan belirli bir Ürüne ya da Hizmete tahsis edilmelidir. Kullanıcı, ürünün türü, markası ve adı da dahil olmak üzere ürünün tam adını belirtmeyi ve ürün tecrübelerini özgün şekilde yazmayı taahhüt eder.
4.2. İncelemeler, http://www.acikliyorum.com sitesinin Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kurallar sitede açıkça belirtilmiştir.
4.3. Geçerli incelemenin uzunluğu en az 300 kelime ve 4 fotoğraf olmalıdır.
5. Kullanıcının ücretlendirilmesi ve uzlaşma prosedürü
5.1. Kullanıcı aşağıdaki ücret türlerini alır:
5.1.1. İncelemeleri yayınlamak için bonuslar. Bonus miktarı, ürün / hizmet kategorisine, konudaki diğer incelemelerin sayısına, incelemenin kalitesine, alaka düzeyine ve kullanışlılığına bağlıdır. Bonus, incelemenin yayınlanmasından sonraki 30 iş günü içinde yatırılır. 
5.1.2. Organizatör, yazarın incelemeleri için, diğer kullanıcılar görüntülendikçe yazara ücret öder. Ücret, her Bin (1000) Görüntüleme için BEŞ ( 5 ) TL ile 10 TL arasında ödeme yapar. Ödeme ücreti kullanıcı rolüne göre belirlenmekte olup, "Nasıl Çalışır?" sayfasında belirtilmiştir. Kullanıcı sayfayı takip etmekle, organizatör ise bildirim göndermekle yükümlüdür.
5.1.3. "Bir Arkadaş Getir" programının bir parçası olarak bireysel bir Kullanıcının promosyon kodunu kullanarak kayıt yaptıran yazarların incelemelerini görüntüleme ücretleri; belirli kullanıcıların (En az 1000 Görüntülenme) incelemelerini görüntüleme ücretlerinin %20'si dir.
5.1.4. Vakit Geçir Para Kazan Sistemi; Sistem kullanıcıya her 10 saniye başına 0.0001 TL yansıtmaktadır. Bu işlem her kullanıcı, IP birleşimi için geçerli olup aynı IP’deki birden fazla kullanıcıyı kapsamamaktadır. Sistemin kötüye kullanımı veya suistimal edilmesinin tespit edilmesi durumunda ilgili kullanıcıya ait üyelik kapatılacak ve bakiyesi silinecektir. Acikliyorum.com, bu kampanya şartları ile ilgili her zaman düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Vakit Geçir Para Kazan Sistemi Geçici bir kampanya sistemidir.
5.1.5. Genel moderasyona katılım için tahakkuklar.
5.2. Görüntüleme ödülü, Kullanıcının hesabının Aktif olması koşuluyla, Geri Bildirimin Sitede yayınlandığı tüm süre boyunca ücretlendirilir. Kullanıcının hesabı Aktif olmaktan çıkarsa ödül tahsil edilmez. Hacmi 300 özgün kelimeden ve 4 özgün fotoğraftan az olan incelemeler için ücret ödenmez.
5.3. Site, Kullanıcının ücretinin tutarının kayıtlarını tutarken, ücretin miktarına ilişkin bilgiler Kullanıcıya Kişisel Hesapta sunulur. Organizatör, Aktif hesabı olan Kullanıcının ücret miktarı hakkındaki bilgileri günde bir kez günceller ve ya otomatik olarak güncellenir. Hesabı Aktif olmayan Kullanıcı yeni bir İnceleme yayınlarsa hesabı tekrar aktif hale gelir. Aynı zamanda, Kullanıcının hesabının aktif olmadığı dönemde alınan daha önce yayınlanmış İncelemelere ilişkin görüşler, ücret ödemesinde dikkate alınmaz.
5.4. Kullanıcının ücreti 35 (Otuz Beş) TL’ye ulaşırsa, Organizatör Programın 6.1 maddesi uyarınca hesaplanan tutarı, Kullanıcı tarafından belirtilen IBAN hesabına öder. Ücret, 30 iş günü içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun da belirtildiği şekilde vergiler kesildikten sonra banka havalesi olarak hak eden kullanıcıya ödenecektir. Kullanıcı para çekim talebi verirken,T.C. kimlik numarasını, telefonunu ve adresini içeren form ile çekim emrini sadece kendi adına vermeyi kabul eder. 

Site, ödemeyi yalnızca banka havalesi "Param" bölümündeki Kişisel Hesapta yapılan telefon numarası ile eşleşen, banka IBAN bilgilerini ve T.C. Kimlik numarasını içeren Kullanıcının talebine dayanarak öder.
5.5. Kişisel hesabında belirtilen hesap numarasının doğruluğundan yalnızca kullanıcı sorumludur. Kullanıcının Kişisel Hesabında belirtilen ayrıntılara göre ücret transferi, Organizatör tarafından ödeme yükümlülüğünün uygun şekilde yerine getirilmesi olarak kabul edilir. Ücret transferi hediye çeki veya banka havalesi belirtilen miktarın çekilmesi ile ilgili tüm masrafları Kullanıcı kendisi öder.
5.6. Organizatör tarafından bölüm 4'te belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen yayınlanan İnceleme için ücret ödenmez. Organizatör, diğer Kullanıcılardan gelen olumsuz puanlar ve yorumlar da dahil olmak üzere bu kararı verebilir.

5.7 Kullanıcı eğer organizatörden inceleme karşılığı ücret almışsa, hesap silinme talebinde hesabın pasife alınacağını, ücret alınan incelemelerin silinmeyeceğini kabul eder.

6. Görünümleri Sayma
6.1. Kullanıcı, bu tür bir hesaplamanın doğruluğunu ve güvenilirliğini kabul ederken, Sitenin yazılımını kullanırken görüntülemeler otomatik olarak sayılır.

6.2. Kullanıcının hesabı artık aktif olmadığında görüntüleme sayımı askıya alınır ve yeniden Etkinleştirilmesinden sonra devam ettirilir.
6.3. Aşağıdakiler hesaplanırken görüntülemeler sayılmaz:
6.3.1. İncelemeyi yayınlayan Kullanıcının Görüşleri;
6.3.2. Kullanıcıların tekrarlanan görünümleri;
6.3.3. Kullanıcının Programın 6.4 maddesinde belirtilen eylemlerinin sonucu olarak alınan görünümler.
6.4. Kullanıcının şunları yapması yasaktır:
6.4.1. İncelemenizi başka bir bilgisayardan ziyaret ederek Görüntüleme sayısını artırmak;
6.4.2. Spam ve ücretli ziyaret sistemlerini kullanarak Görüntüleme sayısını artırmak; Kendi profil Bağlantısına tıklayarak görüntülenme artırma
6.4.3. Herhangi bir teknik araç kullanarak Görüntüleme sayısını artırmak;
6.4.4. İncelemede tavsiye / bağlı kuruluş bağlantılarını ve kodlarını kullanmak, yalnızca doğrudan, Organizatörün belirlediği bağlantılara izin verilir;
6.4.5. Yorumlar da dahil olmak üzere tüm Kullanıcı İncelemelerinde ki yönlendirici bağlantıları, Organizatör değiştirme / yayınlayıp-yayınlamama hakkına sahiptir.
6.4.6. Programın 6.5. maddesini ihlal ederek İncelemeye bağlantılar yayınlamak.
6.5. Kullanıcının Kullanıcı İncelemesine bağlantılar göndermesine izin verilir:
6.5.1. Arkadaşlara ve tanıdıklara yönelik mesajlarda;
6.5.2. Kullanıcının blogunda, sosyal ağlardaki kişisel sayfalarda
6.5.3. Tematik forumlarda, Kullanıcının imzası da dahil olmak üzere, Geri Bildirim konusu forumda tartışılan konuya karşılık geliyorsa.